Douma State

Douma State

Een ander ‘huis van stand’ was Douma State, een state die nog mooier moet zijn geweest dan Osinga State. Dit gebouw stond op de plaats waar nu Herberg De Wielen is gevestigd. Wanneer deze state werd gebouwd is niet bekend, wel dat hij al in de zestiende eeuw werd bewoond. In de ‘hovinge’ (de tuin) van deze state, iets meer naar de Buorren toe, stond nog een versterking, de Douma Stins genoemd. Deze stins was geheel met grachten omgeven en werd in 1517 door Bourgondische soldaten platgebrand. Tussen de state en de stins stond ooit nog een derde gebouw, direct tegen de straat aan, het zogenaamde Vechthuis.

Opnieuw opgebouwd
In 1845 werd de state afgebroken, maar een deel is opnieuw opgebouwd als de herberg ‘Het Wapen van Friesland’ bij Spannenburg.

Zuivelfabriek

Hotel de wielenIn 1907 kwam op de plaats van de state een zuivelfabriek te staan. In 1908 werd de Coöperatieve Zuivelfabriek te Langweer opgericht, waarin ook de door enkele boeren beheerde boterfabriek in Boornzwaag werd opgenomen. Deze fabriek werd gesticht in 1887 op initiatief van jonkheer Cees van Eysinga, en moet als voorloper van het coöperatieve zuivelgebeuren in Langweer worden gezien. In 1956 werd de zuivelfabriek gesloten. waarna “Hotel de Wielen”, de plaats innam waar eerder de melk van de Langweerder boeren werd verwerkt.

In 2018 is herberg De Wielen met de grond gelijk gemaakt. Aan de voet van de Kade in de oude dorpskom van Langweer, op de plaats waar voorheen de zuivelfabriek en herberg De Wielen stonden.

In 2022 zijn ze begonnen met het bouwen van Wetterstate. Hierin komen diverse appartementen en een Horecabedrijf Spot. Het vermoeden is dat het in de zomer van 2024 wordt opgeleverd.

Herberg De Wielen

Bron: Brinksma, P. (2006). Trije Swannen yn folle flecht. Langweer: Flyer Print.

Een historische wandeling door Langweer

Stel je voor. Je loopt door Langweer met je smartphone en wanneer je in de buurt komt van het voormalig Regtshuys duikt een gevangene op die je mee terugneemt in de tijd. Of op de pier van Langweer zie je hoe vroeger gebruik werd gemaakt van de Langweerderwielen door boeren en voor zeilwedstrijden. Flauwekul? Nee, Augmented Reality (AR) maakt dit mogelijk. Beleef dit tijdens onze historische wandeling met de Mear Fryslân app.

Kijk voor meer informatie op: www.visitlangweer.nl/historische-wandeling