Over ons

Vereniging Promotie Langweer

De vereniging streeft ernaar om Langweer meer bekendheid te geven zodat het aantal bezoekers toe gaat nemen. Dit tracht zij te realiseren door seizoen verlengende activiteiten. Om een grotere bekendheid te realiseren zoekt de vereniging naar:

• activiteiten voor de recreant die al in Langweer is en
• recreatie bevorderende activiteiten.

Daartoe zorgt de vereniging voor het introduceren, regisseren, coördineren en het communiceren van bestaande en nieuwe activiteiten.

Veel mensen kennen leuke activiteiten in andere dorpen en steden of hebben zelf schitterende ideeën. Door deze ideeën, al of niet aangepast, in Langweer te introduceren ontstaan er nieuwe mogelijkheden om zowel eigen inwoners als recreanten te vermaken.

In Langweer vinden veel activiteiten plaats. Onze vereniging regisseert de activiteiten, bijvoorbeeld door middel van het samenstellen van draaiboeken. Ook is het mogelijk dat zij informatie inwint bij collega instanties.

Onze vereniging zorgt er tevens voor de coördinatie van deze activiteiten. Zij doet dit door het juiste moment te kiezen waarop een dergelijk moment georganiseerd wordt zodat er minimale conflicten met vergelijkbare evenementen in de buurt plaatsvinden en zodat er sprake van een juiste verdeling van de evenementen is.

Als laatste maar zeker niet de minst belangrijke activiteit van de Vereniging Promotie Langweer is het communiceren van de evenementen in ons dorp door informatie te verstrekken aan de diverse media en het up-to-date houden van een internetpagina.